Όργανα

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Όπως προέκυψε από τις εκλογές τον Ιανουάριο 2017
(3ετής θητεία)

Απόστολος Δήμου Πρόεδρος
Λεωνίδας Τέλιος Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Βάνης Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Ελευθεριάδης Ταμίας
Τιμολέων Τσιρονίκος Έφορος υλικού
Γεώργιος Τερζούδης Καλλιτεχνικός έφορος
Θεόδωρος Νασίκας Καλλιτεχνικός έφορος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δημήτριος Βοζινίδης
Κωνσταντίνος Σιοπούδης
Εμμανουήλ Τσακάκης


ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σπύρος Καραμούλας
Νικόλαος Οικονόμου
Σωτήριος Μαραγκός

Related Articles